Lär mer om biodling

Att göra egen honung innebär många delar. Dels så tar vi hand om bina så att de har det bra, att de får mat vid rätt tid och utrymme för samhällena att växa på våren och minska på hösten

Under våren så handlar arbetet om att ge bina bästa förutsättningar för att samhällena ska växa sig starka så att de kan dra in mycket honung.  Under högsommaren så skattar vi honungen och slungar den. Under tidig höst så invintrar man bina och ser till att de har tillräckligt med mat och att samhällena är starka så att de övervintrar – så att cykeln kan börja om nästa år igen.

Läs mer om arbetet med bina i bloggen!