Det här visste du inte om honung

Ekologisk KRAVmärkt honung (från 2024) med bigårdar runt om i Mälardalen.

Bigårdarna i norr ligger i Vallentuna och Täby kyrkby, de österut i Gustavsberg och de söderut i de bördiga jordbrukslandskapen kring Gnesta.

Vi har våra bigårdar i Mälardalen och varje bigård ger sin egen unika honung. Vilka blommor och växter som finns runt bikupan påverkar hur honungen smakar, vilken konsistens och färg den har. Försommarhonung är ljus i färgen och relativt fast i konsistensen och ju senare på sommaren desto mörkare och rinnigare blir honungen.

Arbetet med bina sker dels ute på respektive bigård, men även på gården Norra Stene. Där har vi vårt slungrum och lokal för att arbeta med honungen.